Uncategorized

Miten liikunta auttaa ehkäisemään terveysongelmia?

Nykyajan elämäntyyliin liittyy monia niin sanottuja elintasosairauksia, joista osa on ehkäistävissä liikunnalla ja muuttamalla omaa elämäntapaansa aktiivisemmaksi. Elämän muuttuessa jatkuvasti enemmän teknologiasta riippuvaiseksi ja työelämän istumispainotteiseksi, saatamme viettää jopa yli 90 % päivästämme paikallaan. Erilaiset projektit ja liikuntaharrastukset auttavat hieman kompensoimaan tätä niin sanottua istuvaa elämäntapaa. Työvälineet esimerkiksi kodin nikkaroimisen ja rakentamisen projekteihin tarjoaa kellfri-sivusto.

Minkälaisia terveysongelmia liikkumattomuus aiheuttaa?

Liikkumattomuudesta on pikkuhiljaa kehittymässä merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Sen vaikutukset ilmenevät usein pitkällä tähtäimellä ja sairaudet ovat pitkäaikaisia, ja ne aiheuttavat kustannuksia terveydenhuollon ja sairaspoissaolojen muodossa.

Runsaasti istumatyötä tekevillä esiintyy esimerkiksi runsaasti tuki- ja liikuntaelinongelmia erityisesti selän ja keskivartalon alueella. Nämä ongelmat saattavat johtua virheellisestä työasennosta, aiemmista vammoista, huonosta keskivartalon lihaksistosta tai kaikista edellisistä yhdessä. Selkäkivut ovat yksi yleisimmistä työikäisten pitkäaikaisista vaivoista.

Liikkumattomuus lisää myös lihavuuden riskiä, jolla puolestaan on runsaasti terveyshaittoja. Ylipaino nostaa ihmisen riskiä sairastua muun muassa verenpainetautiin, aivoinfarktiin, masennukseen, erilaisiin hormonaalisiin sairauksiin, diabetekseen ja syöpään. Vaikutukset ulottuvat siis paljon yksittäistä paino-ongelmaa pidemmälle. Lisäksi rasvakudoksen tiedetään ylläpitävän elimistössä matala-asteista tulehdusta, joka puolestaan vaikuttaa merkittävästi ihmisen puolustuskykyyn.

Paikallaan oleva elämäntyyli voi johtaa myös erilaisiin mielenterveysongelmiin, jotka vaihtelevat lievästä alakuloisuudesta vaikeaan masennukseen. Liikkumattomuus ei yksin aiheuta mielenterveysongelmia, mutta se nostaa riskiä sairastua moniin psyykkisiin sairauksiin. Liikkumattomuus lisää myös neurologisten sairauksien, kuten dementian riskiä.

Miten liikunnalla voi ehkäistä riskiä sairastua elintasosairauksiin?

Kaikkia liikunnan hyötyjä ei ole pystytty vielä selvittämään, mutta lääketieteellinen tutkimus pyrkii aktiivisesti selvittämään liikunnan vaikutuksia terveyteen. Lyhyesti voidaan vetää johtopäätös, että mikä tahansa aktiivisuutta lisäävä toiminta on parempaa kuin paikallaan oleminen. Kohtuudella suoritettu liikunta tuo runsaasti terveyshyötyä ihmiselle.

On hieman eroja siinä, mitä lajeja harrastaa ja minkälaisia terveyshyötyjä kyseisellä lajilla on. Aerobista kestävyyttä harjoittavat lajit ovat erityisen tehokkaita esimerkiksi estämään ylipainon kertymistä ja lisäävät sydämen ja verisuonien terveyttä. Toisaalta ne voivat olla varsin riskialttiita esimerkiksi sydämen vajaatoiminnasta kärsivälle tai henkilölle, jolla on runsaasti nivelvaivoja ja pitkäaikaista särkyä tai nivelrikkoa. Jokaisen tulisi siis löytää itselleen liikuntalaji, joka tukee omaa terveyttä oikealla tavalla.

Pilateksesta apua selkävaivoihin

Pilates on laji, jossa keskivartalo saa runsaasti harjoitusta – kuitenkin niin, että yksilön omat rajoitteet huomioidaan. Tavoitteena on parempi toimintakyky ja kivuton olo. Pilateksessa aktivoidaan syviä lihaksia, jotka toimivat ryhtiä ylläpitävinä ja joutuvat usein melko vähälle rasitukselle istumatyössä. Näiden lihasten rappeutumisesta voi seurata selkäkipua ja ryhtiongelmia, joka puolestaan johtaa muihin alueen ongelmiin ja pitkittyneisiin kiputiloihin.

Pilates kehittää erinomaisesti myös kehon hallintaa ja liikkuvuutta, mikä on usein selkäkivuista kärsivillä rajoittunutta. Pilates kehittää myös kehotietoisuutta ja painottaa kehon fyysistä ja henkistä hallintaa. Selkäkipujen lisäksi sillä voi siis parantaa myös esimerkiksi omaa keskittymiskykyään. Usein liikunnalla on positiivinen vaikutus myös mielialaan ja pilates saattaakin vähentää ahdistuneisuutta, erityisesti silloin kun ahdistuneisuus aiheutuu jostain omaan kehoon liittyvästä asiasta, kuten vääristyneestä kehonkuvasta. Aktiivisuus lisää myös metaboliaa ja sen vilkkautta ja siten aktivoi esimerkiksi yksilön puolustusjärjestelmää ja imusuonten lymfakiertoa. Täten pilates voi toimia myös puolustusjärjestelmää parantavasti ja tulehdusta vähentävästi.