Uncategorized

Miten kouluttautua ja toimia pilates-ohjaajana?

Pilates on kehonhallintatekniikka ja kuntoutusharjoitus, joka voi tähdätä fyysisen ja henkisen kunnon parantamiseen, jonka lisäksi sitä on mahdollista käyttää fysioterapian tukena esimerkiksi sairauksista toipumiseen. Pilates sopii sekä itsenäiseksi harrastukseksi että monen muun lajin tueksi. Se kehittää erityisesti keskivartalon hallintaa ja parantaa tukilihaksiston kuntoa, joka taas voi vähentää muita tuki- ja liikuntaelmistön epätasapainosta johtuvia vaivoja.

Kuinka opiskella pilatesohjaajaksi?

Jos haluaa opiskella pilatesohjaaksi voi hakeutua ohjaajakoulutukseen, joita järjestävät esimerkiksi erilaiset yksityiset oppilaitokset. Pilatesohjaajana voi toimia, kun saanut Suomen pilatesyhdistyksen hyväksynnän ohjaajana toimimiselle. Jos kaipaa rahoitusta opinnoille, voi sitä etsiä esimerkiksi https://www.freedomrahoitus.fi/ sivustolta. Pilatesohjaajan koulutuksen pääsyvaatimukset riippuvat hieman siitä, minkälaiseen koulutukseen on hakeutumassa. Esimerkiksi Suomen Pilatesyhdistyksen tarjoama Pilates Health -koulutus on suunnattu erityisesti erityisesti liikunta-alan ammattilaisille ja personal trainereille. Kurssille on mahdollista osallistua kuitenkin myös, jos on kiinnostunut pilatesohjauksesta. Jonkin verran kokemusta harjoittelusta on oltava, sillä tekniikan ymmärtäminen ja ohjaus vaatii taustaa lajissa.

Mitä hyvältä pilatesohjaajalta vaaditaan?

Hyvä pilatesohjaaja on luonnollisesti kiinnostunut ihmisen hyvinvoinnista kokonaisuutena ja haluaa auttaa ihmisiä parantamaan omaa hyvinvointiaan pilateksen avulla. Hän tuntee ihmisen anatomian, lajin vaikutukset ja osaa ohjata oikeita liikesarjoja ja lihasharjoitteita, jotka voidaan kohdistaa tietyille alueille. Hyvä ohjaaja tietää myös omat rajoitteensa ja tunnistaa esimerkiksi sen, milloin kyse on muusta kuin liikunnalla ja harjoituksilla parannettavasta vaivasta ja osaa tarvittaessa ohjata ihmiset lääkärin tai fysioterapeutin hoitoon. Pilatesohjaajat joutuvat työssään pohtimaan myös sitä, milloin harjoittelu ei tule kyseeseen ja missä määrin harjoittelu on turvallista. Ohjaajan on aina toimittava turvallisesti ja otettava tietyssä määrin vastuu ohjattavansa hyvinvoinnista, eli esimerkiksi ohjaajan kyettävä neuvomaan, mitä lihaksia kannattaa ja ei kannata harjoitella tietyissä tilanteissa.

Pilatesohjaajalta vaaditaan osaamista myös tunnepuolella. Erityisesti, jos pilatesta harrastetaan kuntouksen tukena, saattaa ohjaaja kohdata työssään kroonisista kivuista kärsiviä tai pitkään liikkumattomana olleita ihmisiä, joiden kanssa toimiminen vaatii kykyä asettua muiden asemaan ja tietynlaista pelisilmää ohjeistuksen suhteen. Ohjaus ei saa koskaan perustua syyllistämiseen tai pakottamiseen vaan hyvä ohjaaja kykenee motivoimaan ihmisiä panostamaan omaan kuntoutumiseensa ja parempaan fyysiseen ja henkiseen vointiin.

Nopeitakin tuloksia nähtävissä oikealla harjoitustekniikalla

Pilatesohjaaja saattaa usein kohdata työssään tilanteita, jossa asiakas kysyy, kuinka nopeasti tuloksia on saatavissa. Pilateksella on mahdollista saavuttaa tuloksia lyhyessäkin ajassa, mutta se vaatii sitoutumista harjoitteluun ja oikeanlaisia harjoituksia. On tärkeää, että ohjaaja ei tee katteettomia lupauksia, jotka toteutumatta jäädessään vievät asiakkaan motivaation ja pahimmillaan huonontavat lähtötilannetta.

Pilatesohajaaja voi keskittyä jokaiseen ohjattavaansa yksilönä ja osaa tarvittaessa räätälöidä yksilöllisen harjoitusohjelman niin, että harjoittelu tapahtuu jokaiselle sopivalla tavalla, kehittää sopivassa tahdissa tuki- ja liikuntaelimistön lihaksistoa ja parantaa hyvää oloa fyysisesti ja henkisesti. Harjoittelu ei myöskään aina suju aivan suunnitellusti, minkä asiantunteva ohjaaja osaa ottaa huomioon joko harjoitusohjelmaa suunnitellessa tai viimeistään sen toteutuksessa. Kun huomioidaan yksilöllisiä tarpeita, saadaan harjoittelusta mielekästä ja sitä kautta tehokasta. Tärkeintä on saada ihmiset motivoitua kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja siihen, että hyvä kunto ei riipu pelkästään yksittäisistä asioista, vaan se on monen tekijän muodostama kokonaisuus.